Західний експертно – технічний центр

проводить розробку та погодження технічних умов на продукцію нехарчового призначення.

Технічні умови - це нормативний документ підприємства - виробника, що встановлює технічні вимоги, яким повинна відповідати продукція та визначає процедури, за допомогою яких може бути встановлено, чи дотримані такі вимоги.

Технічні умови регулюють відносини між виробником (постачальником) i споживачем (користувачем). У технічних умовах, які є окремим документом, має бути повний комплекс вимог до продукції, її виготовлення, контролювання, приймання та постачання. Наявність технічних умов підтверджує, що продукція, виготовлена виробником відповідно до тих показників відповідає вимогам щодо безпеки та охорони навколишнього природного середовища, наведеним у документі.

ДЛЯ ЧОГО РОЗРОБЛЯЮТЬ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

 • Нова продукція

  У випадку розробляння нової продукції, вимоги до якої не регламентовано в чинних національних нормативних документах

 • Відсутність вимог

  У випадку відсутності нормативних документів на продукцію, яку виготовляє власник бізнесу

 • Технічні особливості

  За наявності нормативних документів, але власнику бізнесу потрібно уточнити та доповнити вимоги на конкретну продукцію, яку він виготовляє

 • Відсутність методів

  За відсутності в нормативних документах вимог щодо методів контролювання, маркування, пакування та транспортування

ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

 

Типові

Нетипові

Професійний підхід до розробки

Розроблені нами технічні умови встановлюють вимоги до якості, виконання, розмірів, сировини, безпечності, охоплюючи вимоги до торгового фірмового знака, термінології, умовних познак, методів випробування (вимірювання, контролювання, аналізування), пакування, маркування та етикетування, надавання послуг, а також визначають, за потреби, способи оцінювання відповідності встановленим обов’язковим вимогам.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com