Оцінка відповідності

Оцінка відповідності – це процес, здійснюваний виробником для демонстрації того, що встановлені законодавством вимоги стосовно продукції були ним виконані.

Модуль оцінки відповідності - уніфікована процедура оцінки відповідності чи її частина, визначена згідно з відповідним актом законодавства Європейського Союзу

Модулі оцінки відповідності та способи, як з модулів складаються процедури оцінки відповідності вимогам технічних регламентів викладено в Постанові КМУ № 95 від 13 січня 2016

Процедури оцінки відповідності технічним регламентам охоплюють як стадію проектування, так і стадію виробництва. Вони складаються з одного або двох модулів. Деякі модулі охоплюють обидві стадії. В деяких випадках для кожної стадії використовуються окремі модулі.

Оскільки продукція підлягає оцінці відповідності як на стадії проектування, так і на стадії виробництва, процедура оцінки відповідності охоплює як стадію проектування, так і стадію виробництва; у той час, як модуль може охоплювати:

• або одну з двох стадій (процедура оцінки відповідності складається з двох модулів, наприклад В+С);

• або ж обидві стадії (процедура оцінки відповідності складається з одного модуля, наприклад Н).

 Процедури оцінки відповідності є рівноцінними з юридичної точки зору, але не є технічно однаковими в плані методів. Їх застосування спрямовано на забезпечення високого рівня впевненості в тому, що стосується відповідності продукції відповідним суттєвим вимогам.

 Існує вісім модулів (названі літерами від A до H). Вони встановлюють обов'язки виробника (та його уповноваженого представника) та ступінь залучення внтрішніх ресурсів виробника або органу з оцінки відповідності.

 У більшості випадків, процедура оцінки відповідності з використанням модулів складається з двох етапів:

 • спочатку проведення експертизи відповідності зразка або проекту відповідної продукції;

 • потім визначення відповідності виготовленої продукції затвердженому зразку.

 У цих випадках процедури оцінки відповідності складаються з двох модулів; першим модулем завжди є модуль B.

 Цей метод не лише зменшує тягар і витрати, але й також є більш ефективним у порівнянні з традиційною експертизою відповідності продукції напряму правовим вимогам. Щойно тип затверджений (а це робиться лише одноразово для конкретного зразка), все, що треба перевіряти, є лише відповідність продукції, що буде введена в обіг, затвердженому типові.

 Деякі модулі та їх варіанти засновуються на методах забезпечення якості та є похідними від стандартів EN ISO 9000 і EN ISO 9001. Модулі, засновані на методах забезпечення якості(модулі D, E, H та їх варіанти), описують елементи, які виробник повинен впровадити у своїй організації для демонстрації того, що продукція відповідає суттєвим вимогам застосовного законодавства.

 Це означає, що виробнику дається можливість використання схваленої системи якості для демонстрації відповідності регуляторним вимогам. Система якості оцінюється нотифікованим органом.

Професійний підхід

Наша професійна діяльність побудована на регламентованих правилах і розрахована на надання готових рішень для Вашого бізнесу

Сертифіковані аудитори

Наш штат компетентних експертів та аудиторів надає змогу професійно виконувати проекти різної складності без додаткових витрат та затримок

Сучасний підхід

Ми використовуємо всі доступні засоби передачі і зберігання інформації щоб провести всі заплановані роботи в запланований термін

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com