Короткий опис процесу оцінки відповідності згідно модуля H1

                               Назва та призначення модуля

                    Модуль Н1 (цілковите забезпечення якості та перевірка проектування)

                                                            2 Процес виконання

В гарантує, що ПР відповідає вимогам ТР, які до них застосовуються

Перелік документів В та вимоги до них

УПВ подає до ООВ заявку на перевірку проекту, яка повинна містити:

- найменування і адресу виробника, а також у разі подання заявки УПВ-його найменування і адресу;

- письмове підтвердження, що така ж заявка не подана до іншого ООВ.

До заявки повинні бути додані такі ж документи, що й для модуля Н.

                                                 3 Залучення третьої сторони (ООВ)

ООВ проводить експертизу заявки з доданими до неї документами В і перевірку на підприємстві В та робить висновок щодо відповідності проектування вимогам ТР.

Система вважається такою, що відповідає зазначеним вимогам, у разі  засвідчення відповідності ДСТУ ISO 9001 та додатковим вимогам, викладеним у відповідних ТР на ПР.

ООВ здійснює заходи із створення комісії, аналогічні з викладеними в  модулі Н.

ООВ зберігає до закінчення терміну дії сертифіката перевірки проекту його копію, додатки та доповнення, документи, надані виробником.

ООВ подає інформацію:

- до органу, що призначає-щодо сертифікату перевірки проекту, який він надав та відкликав, додатків до нього, а також, періодично чи на запит, щодо переліку рішень, які він відхилив, зупинив дію або встановив  обмеження;

- до інших ООВ щодо відмови у видачі сертифікату перевірки проекту, відхилення, відкликання, зупинки дії або встановлення щодо нього обмеження, та, за запитом,- щодо рішення про схвалення СУЯ

                                       4 Порядок та відповідальні за маркування НЗВ

ООВ видає виробнику звіт про результати перевірок та протокол випробувань (у разі проведення), висновки за результатами оцінки і обґрунтоване рішення щодо схвалення або відмови у схваленні СУЯ.

УПВ складає ДВ для забезпечення необхідності ідентифікації зразка ПР.  Якщо за результатами експертизи встановлено відповідність ПР вимогам ТР, ООВ видає сертифікат перевірки проекту, у якому зазначаються:

- найменування та адреса виробника;

- результати проведених перевірок;

- умови дії сертифіката;

- дані, необхідні для ідентифікації перевіреного проекту.

Сертифікат може мати один чи декілька додатків та повинен містити інформацію в обсязі, достатньому для оцінки відповідності виготовлених ПР досліджуваному проекту та здійснення контролю під час функціонування ПР. Якщо проект не відповідає вимогам ТР, ООВ відмовляє у видачі сертифіката перевірки проекту та повідомляє у   десятиденний строк про це В з обґрунтуванням причини.

                                 5 Нагляд за функціонуванням СУЯ виробництва ПР

ООВ здійснює нагляд за функціонуванням СУЯ з метою перевірки виконання з боку В передбачених нею зобов'язань; періодично проводить перевірку підтримання В стану СУЯ; може проводити, крім періодичних, перевірки без попередження В, під час яких у разі необхідності проводить або вимагає від В проведення випробувань ПР

                                      6 Порядок та відповідальні за маркування НЗВ

УПВ наносить маркування НЗВ на кожний окремий зразок ПР, що відповідає вимогам ТР разом з ІН ООВ.

                                                       7 Термін зберігання документів

УПВ зберігає документи В, документацію про зміни, рішення і звіти ООВ ДВ протягом 10 років після виготовлення останнього зразка ПР, надає їх копії для перевірки до призначених законодавством України органів виконавчої влади.

ООВ зберігає до закінчення терміну дії сертифіката перевірки проекту його копію, додатки та доповнення, а також документацію, надану виробником

 

Опис скорочень:

НД – нормативний документ;

В – виробник;

ВЛ - випробувальна лабораторія;

ДВ – декларація про відповідність;

ІН - ідентифікаційний номер;

НД - нормативний документ;

НЗВ - Національний знак відповідності;

ОА - Орган акредитації;

ОВ - обстеження виробництва;

ООВ - орган з Оцінки відповідності;

ПР – продукція;

СУЯ - система управління якістю;

ТД - технічна документація;

ТЗ - технічне завдання;

ТН - технічний нагляд;

ТР - технічний регламент;

ТУ - технічні умови;

УПВ -  уповноважений представник виробника

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com