Короткий опис процесу оцінки відповідності згідно модуля В

                                                                 1Назва та призначення модуля

Модуль В (перевірка типу)

                                                               2 Процес виконання

1. Випробування зразка ПР

2. Оцінка відповідності технічного проекту ПР шляхом експертизи ТД і підтверджуючих документів та випробування однієї або кількох критичних частин зразка ПР

3. Оцінка відповідності технічного проекту ПР шляхом експертизи ТД та інших документів без випробування зразка ПР

                                      3 Перелік документів виробника та вимоги до них

Заявка на перевірку типу ПР;

ТД (тільки для пунктів 2 та 3 комірки 1);

Зразки ПР в кількості, що необхідна для проведення випробувань. ООВ може використовувати додаткові зразки продукції;

Документи, що підтверджують відповідність рішень технічного проекту (тільки для пунктів 2 та 3 комірки 1) вимогам ТР, якщо стандарти з переліку національних не застосовувались;

ТД повинна охоплювати всі стадії проектування, виробництва та застосування ПР, містити інформацію для встановлення його відповідності вимогам ТР і містити:

- загальний опис ПР;

- технічний проект, виробничі креслення, схеми елементів, складальних одиниць, принципові електричні схеми;

- описи та пояснення щодо креслень і схем та такі, що стосуються застосування ПР;

- перелік національних стандартів із зазначенням їх частин, які, в разі їх застосування, є доказом відповідності ПР вимогам ТР;

- результати проектних розрахунків, випробувань;

- протоколи випробувань.

                                                 4 Залучення третьої сторони (ООВ)

Залучається ООВ стосовно ПР для:

- проведення експертизи ТД;

- перевірки типового зразка ПР або кількох зразків з метою підтвердження факту їх виготовлення згідно з технічним проектом;

- визначення елементів зразка ПР, спроектованих відповідно до вимог стандартів з переліку національних стандартів та без дотримання їх вимог;

- проведення перевірки та випробувань, необхідних для оцінки правильності застосування стандартів з переліку національних;

- проведення перевірки та випробувань для підтвердження відповідності прийнятих В рішень вимогам ТР, якщо стандарти з переліку національних стандартів не застосовувались;

- узгодження із заявником місця проведення перевірки та випробувань;

- оформлення звіту про оцінку, в якому наведені дані про проведену роботу та отримані результати.

Оприлюднення відомостей, що містяться у зазначеному звіті, забороняється, за винятком подання на запит органу, що його призначив.

                                               5 Заключні документи та їх розробник

ООВ видає В сертифікат перевірки типу, у якому зазначаються:

- найменування і адреса В;

- результати проведених перевірок;

- умови дії сертифіката (у разі необхідності);

- дані, необхідні для ідентифікації перевіреного типового зразка ПР.

Будь-які зміни перевіреного типового зразка ПР, які підлягають додатковій перевірці, оформлюються у вигляді додаткового схвалення у формі додатка до оригіналу сертифіката перевірки типу.

                                           6 Порядок та відповідальні за маркування НЗВ

Не зазначено. Див. інші модулі, які застосовуються сукупно з модулем В

                                                      7 Термін зберігання документів

ООВ зберігає до закінчення терміну дії сертифіката перевірки типу його копію разом з додатками та комплект документів, включаючи подані В.

УПВ зберігає разом з ТД копію сертифіката перевірки типу та додатки до нього протягом 10 років після  виготовлення останнього зразка ПР.

Опис скорочень:

НД – нормативний документ;

В – виробник;

ВЛ - випробувальна лабораторія;

ІН - ідентифікаційний номер;

НД - нормативний документ;

НЗВ - Національний знак відповідності;

ОВ - обстеження виробництва;

ООВ - орган з Оцінки відповідності;

ПР – продукція;

ТД - технічна документація;

ТР - технічний регламент;

УПВ -  уповноважений представник виробника

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com